Kolga Lasteaia arengukava 2024-2026

Valminud on Kolga lasteaia arengukava aastateks 2024-2026.

Täiendavaid ettepanekuid arengukavasse saab esitada kuni 26. märtsini e-aadressile kolga.lasteaed@kuusalu.ee

Tähtajaks esitatud ettepanekud vaadatakse üle lasteaia hoolekogu koosolekul, mis toimub 27. märtsil kell 17.30.