Kolga lasteaia missioon,
visioon ja väärtused

laps telgis

Meie missioon

Iga laps väärib olemist nähtav!
Iga laps väärib olemist kuuldav!

Visioon

Kolga Lasteaed on hea mainega kodune lasteaed, kus töötavad avatud ja arenemisvõimelised inimesed.

Meie maja ja õueala on puhas, hubane ja lapsesõbralik. Igale lapsele on võimaldatud tingimused olla isikupärane ja ainulaadne.

Tänu personali ja lapsevanemate tihedale koostööle on meie lapsevanemad teadlikud lapse arengust ja selle toetamise võimalustest.

Väärtused

Kolga lasteaia põhiväärtused on suunatud lapse arenguks vajalike tingimuste loomisele ja lapsest lähtuvatele kasvatus- ja õpetamismeetoditele. Meie märksõnadeks on:

  • koostöö
  • loovus
  • rahvapärimuslike traditsioonide väärtustamine