Õppe- ja kasvatustegevus

Kolga lasteaia põhiväärtused on suunatud lapse arenguks vajalike tingimuste loomisele ja lapsest lähtuvatele kasvatus- ja õpetamismeetoditele.

Kolga lasteaed on lasteasutus kuni 7aastastele  lastele, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles. Lasteaeda võetakse lapsi alates 1,5 eluaastast.

Kodukord

Peame oma tegevuses oluliseks lapsekeskseid põhimõtteid ja ideid.

Päevakava

Iga päev peab olema täis rõõmu, põnevust ja seiklusi.

Õppekavaga saab tutvuda lasteaias

Kolga lasteaia õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määrusega nr 87 kinnitatud „Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava” alusel. Õppekavaga saab tutvuda lasteaias.