Lasteaia osalustasu

kaunistused rippumas

Lasteaia osalustasu

Alates 1.02.2024 

  • Osalustasu lapse eest, kelle lapsevanema(te) ja lapse elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vald, on õppetasu 20 eurot kuus ja kohatasu ei kohaldata.
  • Osalustasu lapse eest, kelle lapsevanema(te) ja lapse elukoht ei ole Rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vald, on õppetasu 20 eurot kuus ja kohatasu 15% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. 

Toiduraha

2,20 eurot päevas (hommik 0,60 eurot, lõuna 1 euro, oode 0,60 eurot) alates 1.03.2023 

Tasumisviis

Osalustasu makstakse olenemata lasteaias puudutud päevade arvust alati täiskuu eest. Osalustasu makstakse 11 kuu eest aastas (juulikuus on lasteaed kollektiivpuhkusel).

Osalustasu ja toiduraha tasutakse lapsevanemale väljastatud arve alusel, üldjuhul Kuusalu Vallavalitsuse arvelduskontole järgneva kuu 20. kuupäevaks, näidates selgituses lapse nime, kelle eest vastavad maksud tasuti.

Kasulikud lingid


Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes
Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas