Uute laste vastuvõtt

mullitamine
lapsed õues

Uute laste vastuvõtt

Lasteaia kohta on võimalik taotleda elektrooniliselt Kuusalu valla iseteeninduskeskkonnas Spoku või esitada vormikohane avaldus lasteaia direktorile koos lapse sünnitõendi koopiaga.

Direktor registreerib laekunud avaldused elektroonilises järjekorraregistris.

Lapsevanemal on võimalik jälgida oma lapse paiknemist ja liikumist elektroonilises lasteaia järjekorras: soft.sepeks.ee/kuusalu.