Toitlustamine

lapsed köögis

Toitlustamine menüü

Lasteaia menüü on koostatud aluseks võttes sotsiaalministri 15. 01. 2008. a määrus nr 8. Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis. 

Laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid. Arvestatakse ka lasteaia töötajate, lastevanemate ja laste arvamust ning soove.

Alati on oodatud uued ettepanekud ja ideed laste toidulaua mitmekesistamiseks.

Lasteaias on kolm söögikorda: hommik, lõuna ja oode.


Iganädalase menüüga saab lapsevanem tutvuda meie e-keskkonnas Eliisis ja oma lapse rühma stendil.
Toidu koostise ja allergeenide sisalduse kohta saab lisainfot küsida kokalt.

Meie lasteaed:

  • osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolidele puuvilja jagamise kavas
  • jagab Euroopa koolipiima programmi alusel Euroopa Liidu poolt subsideeritud piimatooteid.

NB!  Lasteaed võtab endale õiguse tarneprobleemide tõttu või teiste ettearvamatute olude sunnil nädalaks koostatud menüüd muuta

Teavitage kindlasti õpetajat, kui Teie laps on mõnede lasteaias pakutavate toitude suhtes allergiline!

Toiduraha

2.20 eurot päevas (hommik 0,60 eurot, lõuna 1 euro, oode 0,60 eurot) alates 1.03.2023