Kolga Lasteaed

Kodune lasteaed, kus töötavad avatud ja koostööaltid õpetajad.

Kolga Lasteaed on hea mainega kodune lasteaed, mille ajalugu ulatub aastasse 1966. Tolleaegse sovhoosi ööpäevakodust on tänaseks välja kasvanud viierühmaline lasteaed.

Kolga lasteaed on lasteasutus kuni 7aastastele  lastele, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles. Lasteaeda võetakse lapsi alates 1,5 eluaastast.

Rühmad

Lasteaias on 5 rühma. Kaks aiarühma, kaks liitrühma ja üks sõimerühm.

Laste vastuvõtt

Kolga lasteaeda võetakse lapsi vastu järjekorra alusel.

Kolga lasteaia ajalugu ulatub aastasse 1966…

Kolga lasteaed avati Kahala sovhoosi Ööpäevakoduna 1. mail 1966 endises Kolga mõisa tallis kaherühmalisena (1 sõime- ja 1 aiarühm). 1977. aastal kolis sõimerühm elumaja 4-toalisesse korterisse, vanasse majja jäi 2 aiarühma.

Kolga mõisa kõrvale valmis 1980. aastal 4 rühmaboksiga ja õuebasseiniga tüüpprojekti järgi ehitatud uus avar lasteaiahoone, kuhu kolis 2 aia- ja 1 sõimerühmaga Kolga Lastepäevakodu. 1985. aastal valmis majale juurdeehitus – saal ja 2 rühmaboksi, kuhu sai ajutised ruumid ka Kolga raamatukogu. 1987-2007. aastal leidsid meie majas koha Kolga Keskkooli algklassid. 1989. aastal reorganiseeriti asutus 3-rühmaliseks lasteaiaks. Alates aastast 2007 töötas lasteaias neli rühma ja 1. septembril 2010 avati viies rühm.

Juhatajateks on olnud Malle Luht, Elsa Eslon, Tiiu Aasa, Linda Laur ja Sirje Kaasik.