Lasteaia kodukord

Kolga lasteaia kodukord

Väljavõte


I ÜLDSÄTTED

Lasteaia kodukord kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seadus“ § 92 alusel

Eesmärk
Kolga Lasteaed (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.
 

Tööaeg

 • Lasteaed on suletud riiklikel- ja rahvuspühadel. Riigipühale (24.detsember; 1.jaanuar; 24.veebruar; 23.juuni) eelneval päeval on lasteaed avatud kl.15.30–ni;
 •  Suvekuudel (juuni, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste vanust, laste arvu, töötajate puhkusi ja majas teostatavaid remonttöid;
 • Lasteaed võib olla suletud eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii jms);
 • Juulikuus on lasteaed suletud.

Töökorraldus
Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava
Lasteaeda laste vastuvõtmine ja sealt välja arvamine toimub vastavalt Kuusalu Vallavalitsuse 03.09.2009 määrusele nr 12 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“. 

II  LAPSE LASTEAEDA TULEMINE JA KOJU MINEMINE

 • Vanem toob lapse lasteasutusse järgides lasteaia päevakava;
 • Hommikul saadab vanem isiklikult lapse rühma, kus teda võtab vastu õpetaja;
 • Lasteaiast lahkudes veendub lapsevanem, et õpetaja on märganud lapse lahkumist;
 • Lapsevanem teatab õpetajale, kui lapsele tuleb järgi keegi teine;
 • Lapsevanem teatab õpetajale, kui ta hilineb ja ei jõua enne lasteaia sulgemist lapsele järele;
 • Ebakainese olekus isikule last üle ei anta.


III LASTEAIAST PUUDUMINE JA HAIGESTUMINE

 • Kui laps ei tule lasteaeda, siis vanem teatab sellest eelmisel päeval. Mitteteatamise korral arvestatakse laps hommikusöögile;
 • Lapsevanem teatab, kui laps on haigestunud või puudub mingil muul põhjusel pikemaajaliselt;
 • Lapsevanem teatab lapse naasmisest lasteaeda vähemalt üks päev ette. Mitteteatamise korral ei ole laps arvestatud hommikusöögile;
 • Lapsevanem jälgib, et laps on lasteaeda toomisel terve;
 • Rühma õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, nohu, köha, silmapõletik, kõhulahtisus jms)(Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 13).
 • Lasteaia töötajatel ei ole lubatud lapsele anda ravimeid, väljaarvatud erandjuhul, kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise.
 • Lapse haigestumisel ja trauma korral lasteaias antakse talle esmaabi, teatatakse vanematele ja /või kutsutakse kiirabi.Lapse haigestumisel nakkushaigusesse (tuulerõuged, sügelised, pedikuloos, punetised jms) tuleb lapsevanemal kindlasti teatada sellest lasteaiale.

IV RIIETUMINE

 • Lapsvanem jälgib, et lapsel oleksid kapis sisejalanõud, võimlemisriided (särk ja püksid), piisavalt vahetusriideid ja isiklikud hügieenivahendid (kamm või hari, taskurätikud);
 • Lapse õueriided ja –jalatsid on ilmastikukindlad;
 • Suvisel ajal kannab laps peakatet päikese varjamiseks;
 • Vanem peab arvestama, et lapse riided võivad määrduda;
 • Rühmaõpetajal on õigus nõuda riietusesemete ja jalanõude märgistamist. 

V MÄNGUASJAD JA LASTE SÜNNIPÄEVAD

 • Koduseid mänguasju võtab laps kaasa järgides oma rühmareegleid;
 • Lasteaeda ei ole lubatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi kujutavaid mänguasju;
 • Lasteaed ei vastuta kaasa võetud mänguasjade kadumise või purunemise eest;
 • Lasteaiaõuel ei ole lubatud sõita jalgrattaga;
 • Sünnipäevade ja muude tähtpäevade puhul pakutavate maiustuste valikul konsulteerib lapsevanem rühmaõpetajaga.